Krav til spillere

Meld afbud til træning så tidligt som muligt

Træningsøvelserne bliver lagt ud fra forventningen om et vist antal spillere. Er de ikke til stede, skal øvelserne og programmet ændres

Meld afbud til kampe så tidligt som muligt

Det er ubehageligt for holdet at få et vide, at der mangler spillere lige før en kamp og det give en unødig uro på holdet.

Vær omklædt og klar til træning til tiden

Det er generende for både trænere og spillere, hvis vi ikke kan komme igang til tiden, fordi der kommer spillere efter træningen er startet. Ring eller sms, hvis du er nødt til at komme senere.

Vær opmærksom

Der bruges dobbelt så megen tid på at forklare øvelserne, hvis de skal gentages, fordi man lige skulle snakke om noget andet med en medspiller. Dem, som har hørt efter, bliver trætte af at få det gentaget. Sidder du på bænken i kampene så brug tiden til at finde ud af, hvad du vil gøre, når du kommer i kamp igen.

Vær energisk

En træt og uengageret holdning smitter af på holdet. En energisk holdning smitter også af på holdet. Du bliver bedre, hvis du hele tiden prøver at blive bedre.

Hjælp dine medspillere i deres øvelser

At være forsvarsspiller i angrebsøvelser er ikke spændende, men det hjælper angrebsspilleren til at blive bedre, hvis forsvarsspilleren er aktiv. Er du en sløv forsvarer, træner du dine medspillere i at komme forbi et sløvt forsvar. Er du aktiv, træner du dine medspillere i at komme forbi et aktivt forsvar.

Kom til træning selv om du er skadet

Man kan godt lære noget fra bænken, hvis man ser, hvad de andre øver. Så ved du, hvad der trænes, når du vender tilbage. Og der kan være øvelse du med fordel kan udføre selvom du er skadet

Støt dine medspillere

For at blive god skal man tro på sig selv. Alle laver fejl og alle er ikke lige gode. Får man hele tiden at vide, at man ikke gør det godt nok, mister man troen på sig selv, bliver usikker, og så går det helt galt. Opmuntrende ord til en holdkammerat er bedre end en opgivende holdning eller evig kritiseren.

Lær dine medspillere at kende

Når du ved, hvad hver enkelt spiller kan, er du bedre i stand til at spille sammen med ham og udnytte hans evner til begges fordel.

Brug træningskampe til at træne og ikke så meget til at vinde

Anvendelsen af træningskampe er til for at afprøve nye og gamle ting og se, om det virker eller skal forbedres. Det er mere forkert kun at lave ting man kan i stedet for at øve ting, man ikke kan.